Traxotic Networking
aangedreven door open source software
bezoeker IP: 54.159.30.26:54068login nodigPrivacybeleid

Traxotic Networking vind het belangrijk om op integere wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Met dit privacybeleid willen we belanghebbenden informeren over de wijze waarop Traxotic Networking dit doet.

Wet bescherming persoonsgegevens
De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht organisaties hun klanten te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is in de wet gedefinieerd als "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij de toezichthouder; het CBP. Zij leggen deze meldingen vast in het openbare Wbp-meldingenregister.

Traxotic Networking legt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) vast in een klantenbestand ten behoeve van het factureringsproces. Vanwege de beperkte grootte van het klantenbestand, vindt de verwerking van deze persoonsgegevens handmatig plaats. Volgens het Vrijstellingsbesluit Wbp is deze vorm van verwerking van persoonsgegevens vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het CBP. U zult Traxotic Networking daarom ook niet terugvinden in het eerder genoemde openbare Wbp-meldingenregister. Dit betekent overigens niet dat Traxotic Networking zich voor de verwerking van persoonsgegevens niet hoeft te houden aan de eisen die de Wbp hieraan stelt. De wet blijft van toepassing, alleen is het melden van de verwerking niet verplicht.

Persoonsgegevens en derden
Traxotic Networking stelt persoonsgegevens van haar klanten niet ter beschikking aan derden, behalve wanneer dit vanuit Nederlandse wetgeving is vereist.

Bezoeken van onze website
Wanneer u het domein traxotic.net bezoekt, worden uw hostnaam, browseridentificatie, besturingssysteem, en in sommige gevallen de laatste website die u bezocht opgeslagen voor statistische doeleinden. Daarnaast gebruikt Traxotic Networking deze gegevens voor het verbeteren en optimaliseren van haar diensten. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies
Bij voorkeur maakt Traxotic Networking geen gebruik van cookies, maar in een aantal gevallen is dit nodig om bepaalde webapplicaties goed te laten functioneren. Zo worden er onder andere tijdelijke cookies gebruikt bij het gebruik van de webmail en ons online database management systeem PHPmyadmin. Na gebruik van deze webapplicaties kunt u de cookies van uw systeem verwijderen.

Omdat deze cookies technisch noodzakelijk zijn, is Traxotic Networking niet verplicht om in het kader van de Cookiewet op voorhand om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Dit betekent ook dat Traxotic Networking geen gebruik maakt van zogenaamde tracking cookies of cookies die uw identiteit vastleggen.

Gebruik van onze e-mailserver
Voordat e-mail wordt afgeleverd in uw inbox, wordt deze automatisch gecontroleerd op virussen en spam. Ten behoeve van beheerwerkzaamheden worden verschillende handelingen van de e-mailserver opgeslagen in een logbestand. Concreet betekent dit dat de volgende zaken per e-mail worden vastgelegd: het e-mailadres van de verzender, het e-mailadres en ontvanger, het ip-adres van de verzender.

Beveiliging
Alle diensten waarvoor inloggen met behulp van een gebruikersnaam of wachtwoord noodzakelijk is, worden aangeboden op basis van een beveiligde verbinding. Traxotic Networking heeft voor deze doeleinden een aantal SSL certificaten aangeschaft waarmee beveiligde verbindingen kunnen worden opgezet. Tevens beschikt Traxotic Networking over een eigen Public Key Infrastructure (PKI) waarmee het mogelijk is om zelf beveiligingscertificaten uit te kunnen geven.

Om misbruik door derden te voorkomen, zijn een aantal diensten voorzien van een IP-adresfilter. Hierdoor zijn deze diensten alleen beschikbaar voor IP-adressen uit Nederland, en in sommige gevallen zelfs alleen voor specifieke IP-adressen van klanten.

Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en beveiligingsupdates van webapplicaties worden zo snel als mogelijk geïnstalleerd. Daarnaast spoort Traxotic Networking haar klanten actief aan om ook beschikbare beveiligingsupdates te installeren. Wanneer klanten hier geen gehoor aan geven, kunnen hun websites worden geblokkeerd.

Updates
  • 30 augustus 2014: aanpassing nav ander spamfilter. Geen handmatige controles meer noodzakelijk om spamfilter te onderhouden.
  • 29 juni 2013: eerste versie.
  • © Copyright 2001 - 2018
    Traxotic Networking is onderdeel van Baaten ICT Security - KvK: 62077651